İş Sağlığı ve Güvenliği

Desu Enerji

İş Sağlığı ve Güvenliği

De-su Enerji iş ve işçi sağlığına verdiği önem
Referanslarımıza bulunan firmalara bakılarak ta anlaşılabilir.
Firma olarak 5 S ve yalın yönetim sistemleri gibi sistemlere adapte olmak için büyük bir çaba harcıyoruz.
Bu istemlerin kurgulamak ve devamlılığını sağlayabilmek için önceliğin masada çözülmesi sistemin atölye ve fabrika ortamına devamında uygulanması gerektiğinin çok farkındayız.
Bilindiği gibi geçmişte 5S adıyla bilinen sistem artık safety yani iş güvenliğinin de eklemesiyle 6S olmuştur.
De-su Enerji nin en büyük hedeflerinden bir tanesi ülkemiz için doğru makinalar üretmek güvenilir ve verimli tesisler kurmaktır.
De-su Enerji bu anlamda dünyadaki kalite sistemlerini takip eden ve bunu bünyesinde uygulamaya çalışan bir firmadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

1 – İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yaparsak “ işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.

2 – İş sağlığı ve güvenliği olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır.

Genel anlamda yapılması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;

a) Çalışanları Korumak

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

b) Üretim Güvenliğini Sağlamak

Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

c) İşletme Güvenliğini Sağlamak

İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

Anlaşılacağı gibi iş sağlığı ve iş güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar sırasında da tıp, fizik, kimya, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır.

Çalışma alanı ise, tüm iş kollarını kapsar. Doğal olarak da her iş kolunda bazı farklılıklar gösterir.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan tüm çalışmalara rağmen, iş kazaları ve meslek hastalıklarının istenilen düzeye indirgenemediği tespit edilmiştir.

Meslek hastalıkları yeterli düzeyde tespit edilememekte ancak iş kazaları büyük oranda tespit edilebilmektedir.

Meydana gelen iş kazaları sonucu kesikler, yaralanmalar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, cilt hastalıkları, kırıklar, organ kayıpları, ölümler ve toplu ölümler şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliğini tek cümleyle özetleyecek olursak; “insan merkezli yaklaşımın adıdır” demek uygun olacaktır.